Ouders en leerkrachten

Kinderen en de beelden van Het Meestergif

We willen allemaal onze kinderen zo goed mogelijk beschermen tegen de gevaren van een verslaving. Maar hoe pak je dat aan?

Veel mensen die verslaafd zijn geweest geven aan dat onzekerheid over wie ze waren een grote rol speelde in het begin van hun verslaving. Weerbaar word je dankzij een gezond zelfbeeld, als je mag zijn wie je diep van binnen bent.
Ook is het goed als je weet van de gevaren en mechanismen van bv. alcohol en drugs. Maar… weten kun je met je hoofd en met je hart. Weten met je hoofd is kennis. Kennis is abstract, blijft buiten jezelf staan, het zijn feiten die je kunt oplepelen. Wat je met je hart weet, voel je. Die ‘wetenschap’ werkt als een innerlijk kompas. De beelden van Het Meestergif kunnen kinderen helpen bouwen aan zo’n innerlijk kompas - al vanaf 9 jaar! 

Een koning, ridders, monsterspinnen…            

De beelden van Het Meestergif laten kinderen voelen wat het betekent om verslaafd te raken en wat het betekent als iemand waar je veel van houdt verslaafd is. Een kind dat Het Meestergif leest, begrijpt waarom koning Reinout zich terugtrekt in een tent in de Dorre Duinen. Het begrijpt waarom Lucian boos en verdrietig is en het wordt boos op de valse Venijn.
Om het effect van de beelden te vergroten, kunt u als ouder, leerkracht of voorlichter op allerlei manieren met kinderen rond Het Meestergif aan de slag. 

‘Ieder mens is een koning. Raak niet verstrikt in de netten van Venijn en laat je Koninklijke Zelf nooit wegzetten in een tent in de Dorre Duinen!’